Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Møreforsking Molde AS

Forretningsadresse: Britvegen 4
6411 MOLDE
Tlf. 71 21 42 90
Fax 71 21 42 99
Hjemmeside http://www.mfm.no
Epost adm-moreforsking@himolde.no
Etablert 01-01-2002


Daglig leder: Lage Lycke

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Agnes Christine Gundersen Nestleder
Gerd Marit Langøy Styreleder
Guri Kaurstad Skrove Styremedlem
Johan Holmgren Styremedlem
Tormod Thomsen Styremedlem
Bjørnar Kleiven Varamedlem
Eivind Tveter Varamedlem
Geir Arne Svenning VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Høgskolen i Molde 49 % 49 49 000 49 000 0
Møreforsking AS 51 % 51 51 000 51 000 4 335 032
Akjsebeholdning: 100 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 100 000


Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
19234
19207
20453
18665
14920
14043
Driftsresultat
-1318
-348
1889
880
210
-162
Resultat etter skatt
-942
-15
1532
785
231
1
Balanseregnskap
Sum egenkapital
7873
8816
8830
7299
6514
6283
Sum egenkapital og gjeld
15095
15093
15784
14105
11669
10867
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
18
17
16
15
13
14
Årlige statstilskudd
2070
1697
1796
1494
1411
1609
Statlige tilskudd
3407
1053
734
579
1284
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
2595
4527
7510
8914
6818
5617
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
14846
12259
13415
11732
10318
9223
Driftsresultat
544
431
-162
739
1060
811
Resultat etter skatt
498
396
80
863
1117
833
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6282
5783
5387
6204
5341
4224
Sum egenkapital og gjeld
11109
9846
10115
9178
8331
6720
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
13
18
17
17
17
18
Årlige statstilskudd
912
970
878
762
768
-
Statlige tilskudd
1662
2370
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
11500
8200
-
-
-
-
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
7213
-
-
-
Driftsresultat
-562
0
0
0
Resultat etter skatt
-535
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3391
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
6341
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
-
-
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
Statlige tilskudd
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015
Egenkapitalandel 52,2% 58,4%
Egenkapitalrentabilitet -12,0% -0,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år -6,1%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
15-05-2019 Generalforsamling Levert Levert
09-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
07-03-2018 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
12-05-2017 Generalforsamling Levert Levert
12-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
20-05-2015 Generalforsamling Levert Levert
20-05-2014 Generalforsamling Levert Levert
29-05-2013 Generalforsamling Levert Levert
29-05-2012 Generalforsamling Levert Levert
23-05-2011 Generalforsamling Levert Levert
31-05-2010 Generalforsamling Levert Levert
16-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
09-05-2008 Generalforsamling Levert Levert
13-04-2007 Generalforsamling Levert Levert