Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Møreforsking Molde AS

Forretningsadresse: Britvegen 4
6411 MOLDE
Tlf. 71 21 42 90
Fax 71 21 42 99
Hjemmeside http://www.mfm.no
Epost adm-moreforsking@himolde.no
Etablert 01-01-2002


Daglig leder : Lage Lycke
Styreleder : Gerd Marit Langøy
(Mer om styre og ledelse)

[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
19234
19207
20453
18665
14920
14043
Driftsresultat
-1318
-348
1889
880
210
-162
Resultat etter skatt
-942
-15
1532
785
231
1
Balanseregnskap
Sum egenkapital
7873
8816
8830
7299
6514
6283
Sum egenkapital og gjeld
15095
15093
15784
14105
11669
10867
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
18
17
16
15
13
14
Årlige statstilskudd
2070
1697
1796
1494
1411
1609
Statlige tilskudd
3407
1053
734
579
1284
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
2595
4527
7510
8914
6818
5617
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
14846
12259
13415
11732
10318
9223
Driftsresultat
544
431
-162
739
1060
811
Resultat etter skatt
498
396
80
863
1117
833
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6282
5783
5387
6204
5341
4224
Sum egenkapital og gjeld
11109
9846
10115
9178
8331
6720
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
13
18
17
17
17
18
Årlige statstilskudd
912
970
878
762
768
-
Statlige tilskudd
1662
2370
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
11500
8200
-
-
-
-
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
7213
-
-
-
Driftsresultat
-562
0
0
0
Resultat etter skatt
-535
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3391
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
6341
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
-
-
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
Statlige tilskudd
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2016
Egenkapitalandel 52,2%
Egenkapitalrentabilitet -12,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år -12,0%


Se leverte dokumenter