Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Protomore Kunnskapspark AS

Forretningsadresse: Britveien 4
6411 MOLDE
Tlf. 71 11 50 00
Fax 71 11 50 01
Epost molde.kunnskapspark@mkp.no
Etablert 10-06-1999


Daglig leder : Finn Amundsen
Styreleder : Thomas Vekve
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Høgskolen i Molde 0,35 % 50 50 000 50 000 0
Romsdals Fellesbank ASA 14,18 % 2 000 2 000 000 2 000 000 0
Romsdals Budstikke AS 1,42 % 200 200 000 200 000 0
Bud, Fræna og Hustad Sprebank 1,06 % 150 150 000 150 000 0
Eltel Network AS 0,71 % 100 100 000 100 000 0
Istad Kraft AS 2,13 % 300 300 000 300 000 0
Fjord 1 AS 0,71 % 100 100 000 100 000 0
N&L Felleskjøp AS 0,71 % 100 100 000 100 000 0
Gilde Bøndernes Salslag 0,89 % 125 125 000 125 000 0
Glamox ASA 0,71 % 100 100 000 100 000 0
Eide kommune 0,71 % 100 100 000 100 000 0
Nesset Sparebank 0,71 % 100 100 000 100 000 0
Br.Brunvoll Motorfabrikk AS 0,71 % 100 100 000 100 000 0
Sjøvik AS 0,71 % 100 100 000 100 000 0
Aker Langsten AS 0,71 % 100 100 000 100 000 0
Aker Aukra AS 0,71 % 100 100 000 100 000 0
IP Huse AS 0,71 % 100 100 000 100 000 0
Romsdal Bygg AS 0,71 % 100 100 000 100 000 0
Tibe Reklamebyrå AS 0,71 % 100 100 000 100 000 0
Møreforsking Molde AS 0,35 % 50 50 000 50 000 0
Molde Kommune 18,17 % 2 562 2 562 000 942 000 38 100
Gjensidige Nor forsikring 4,08 % 576 576 000 576 000 23 800
Sparebanken Møre 19,94 % 2 813 2 813 000 2 813 000 90 650
M&R Fyllkeskommune 4,79 % 676 676 000 676 000 23 800
Selskapet for Industrivekstanlegg(SIVA) 22,35 % 3 152 3 152 000 3 152 000 47 600
Sunndal Næringsselskap AS 1,06 % 150 150 000 150 000 5 000
Akjsebeholdning:14 104 Pålydende:1 000 Aksjekapital:14 104 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
10229
6229
5908
4413
4011
3255
Driftsresultat
6
-491
114
122
53
-83
Resultat etter skatt
214
58
59
18
250
50
Balanseregnskap
Sum egenkapital
14880
14666
9870
9811
9793
9543
Sum egenkapital og gjeld
17111
17248
11145
10853
10760
10475
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
4
4
4
3
3
2
Årlige statstilskudd
2000
1200
1200
1200
1100
800
Statlige tilskudd
750
-
-
-
-
384
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
3073
3936
3063
3831
4057
2963
Driftsresultat
-87
206
-183
617
105
201
Resultat etter skatt
10
-152
12
765
134
252
Balanseregnskap
Sum egenkapital
9493
9482
9655
9643
8878
8744
Sum egenkapital og gjeld
10137
10263
10254
10925
9948
9097
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
2
2
2
2
2
Årlige statstilskudd
800
800
800
800
800
-
Statlige tilskudd
292
292
400
-
-
-
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
3716
-
-
-
Driftsresultat
13
0
0
0
Resultat etter skatt
0
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
8491
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
9328
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
-
-
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
Statlige tilskudd
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2016
Egenkapitalandel 87,0%
Egenkapitalrentabilitet 1,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år 1,4%


Se leverte dokumenter