Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Instrumenttjenesten AS

Forretningsadresse: Frederik A. Dahlsvei 20
1432 Ås
Tlf. 64 94 98 40
Fax 64 94 20 33
Hjemmeside http://www.it-as.no/
Epost itas@it-as.no
Etablert 06-06-1991
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å bidra til å effektivisere landbruksforskningen ved å drive handelsvirksomhet og konsulenttjenester i tilknytning til anskaffelse og drift av utstyr til vitenskapelig bruk innenfor landbruksforskning, herunder utvikling og tilpasning av slikt utstyr, formidling av utlån av utstyr mellom de landbruksvitenskapelige institusjoner, gi råd og bistand i forbindelse med kjøp eller bygging av utstyr, import av utstyr til vitenskapelig bruk i landbruksforskningen, agent- og forhandlervirksomhet, deltakelse i andre selskaper og foretagender, samt annen virksomhet med økonomisk formål.


Daglig leder : Jan Aksel Næss
Styreleder : Ingvar Hage
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 40 % 400 400 000 400 000 0
Norsk institutt for skog og landskap 15 % 150 150 000 1 000 0
Veterinærinstituttet 5 % 50 50 000 1 000 0
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 5 % 50 50 000 1 000 0
Bioforsk 35 % 350 350 000 1 000 0
Akjsebeholdning:1 000 Pålydende:1 000 Aksjekapital:1 000 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
12515
14666
27089
22485
21107
22707
Driftsresultat
-1135
893
1962
421
919
1092
Resultat etter skatt
8
344
1294
35
798
959
Balanseregnskap
Sum egenkapital
17179
17171
16826
15519
15484
14686
Sum egenkapital og gjeld
39244
41509
22423
19490
19667
19422
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
6
6
12
16
16
16
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
24069
22881
24111
23978
22683
26916
Driftsresultat
921
1623
706
1896
1189
3199
Resultat etter skatt
804
1230
593
1500
2614
3179
Balanseregnskap
Sum egenkapital
13727
11922
11760
11167
9666
7052
Sum egenkapital og gjeld
18880
17067
15719
15248
13598
14453
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
16
16
15
15
17
20
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
21691
Driftsresultat
-438
Resultat etter skatt
-441
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3873
Sum egenkapital og gjeld
7631
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016
Egenkapitalandel 43,8% 41,4%
Egenkapitalrentabilitet 0,0% 2,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år 1,0%


Se leverte dokumenter