Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Havbruksstasjonen i Tromsø AS

Forretningsadresse:
Postadresse:
9131 Kårvik
Tlf. 77 66 74 00
Fax 77 67 41 10
Hjemmeside http://www.havbruksstasjonen.no
Epost e-post@havbruksstasjonen.no
Etablert 19-05-1999
Om selskapet:
Mål Selskapet er en allmennyttig institusjon hvis formål er å drive Havbruksstasjonen i Tromsø AS.


Daglig leder: Rita Sæther

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Grete Sollesnes Winther Styreleder
Christian Hansen Styremedlem
Arne Mikal Arnesen Styremedlem
Nils-Jørgen Bruvold Styremedlem
Jan-Eirik Killie Styremedlem
Hilde Toften Styremedlem
Sølvi Brendeford Andersen Styremedlem
Terje Mikkelsen Aspen Varamedlem
Inger Falk Varamedlem
Stefano Peruzzi Varamedlem
Rune Skogly Olsen Varamedlem
Gunn Berit Olsson VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 50 % 250 250 000 250 000 0
Nofima AS 50 % 250 250 000 0 0
Akjsebeholdning: 500 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 500 000


Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
68424
65882
50300
43170
45151
46365
Driftsresultat
13594
12564
376
2327
1131
975
Resultat etter skatt
13764
12649
495
2535
1344
1388
Balanseregnskap
Sum egenkapital
43947
30182
17533
17038
10376
9032
Sum egenkapital og gjeld
80524
53915
49357
25296
23278
21356
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
33
33
33
31
31
34
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
43390
43827
40147
34108
34112
35640
Driftsresultat
485
3232
1154
-381
-390
-361
Resultat etter skatt
897
3497
1363
-152
-157
-84
Balanseregnskap
Sum egenkapital
7645
6747
3250
2170
2321
2479
Sum egenkapital og gjeld
25199
21331
20122
19074
21724
24618
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
33
34
33
33
32
29
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
31743
24423
-
-
-
Driftsresultat
30040
23758
0
0
0
Resultat etter skatt
-670
2316
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2564
3234
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
32231
24646
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
30
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015
Egenkapitalandel 54,6% 56,0% 35,5%
Egenkapitalrentabilitet 31,3% 41,9% 2,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år 25,4%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
15-04-2020 Generalforsamling Levert Levert
15-05-2019 Generalforsamling Levert Levert
24-04-2018 Generalforsamling Levert Levert
18-04-2017 Generalforsamling Levert Levert
25-04-2016 Generalforsamling Levert Levert
21-04-2015 Generalforsamling Levert Levert
30-04-2014 Generalforsamling Levert Levert
08-05-2013 Generalforsamling Levert Levert
02-05-2012 Generalforsamling Levert Levert
04-05-2011 Generalforsamling Levert Levert
27-04-2010 Generalforsamling Levert Levert
20-05-2009 Generalforsamling Ikke levert Levert
30-01-2009 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
06-05-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert
17-04-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert