Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Havbruksstasjonen i Tromsø AS

Forretningsadresse:
Postadresse:
9131 Kårvik
Tlf. 77 66 74 00
Fax 77 67 41 10
Hjemmeside http://www.havbruksstasjonen.no
Epost e-post@havbruksstasjonen.no
Etablert 19-05-1999
Om selskapet:
Mål Selskapet er en allmennyttig institusjon hvis formål er å drive Havbruksstasjonen i Tromsø AS.


Daglig leder : Rita Sæther
Styreleder : Grete Sollesnes Winther
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 50 % 250 250 000 250 000 0
Nofima AS 50 % 250 250 000 0 0
Akjsebeholdning:500 Pålydende:1 000 Aksjekapital:500 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
68424
65882
50300
43170
45151
46365
Driftsresultat
13594
12564
376
2327
1131
975
Resultat etter skatt
13764
12649
495
2535
1344
1388
Balanseregnskap
Sum egenkapital
43947
30182
17533
17038
10376
9032
Sum egenkapital og gjeld
80524
53915
49357
25296
23278
21356
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
33
33
33
31
31
34
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
43390
43827
40147
34108
34112
35640
Driftsresultat
485
3232
1154
-381
-390
-361
Resultat etter skatt
897
3497
1363
-152
-157
-84
Balanseregnskap
Sum egenkapital
7645
6747
3250
2170
2321
2479
Sum egenkapital og gjeld
25199
21331
20122
19074
21724
24618
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
33
34
33
33
32
29
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
31743
24423
-
-
-
Driftsresultat
30040
23758
0
0
0
Resultat etter skatt
-670
2316
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2564
3234
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
32231
24646
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
30
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016
Egenkapitalandel 54,6% 56,0%
Egenkapitalrentabilitet 31,3% 41,9%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år 36,6%


Se leverte dokumenter