Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Graminor AS

Forretningsadresse: Hommelstadvegen 60
2344 ILSENG
Tlf. 62 55 55 00
Fax 62 55 55 01
Hjemmeside http://www.graminor.no
Epost graminor@graminor.no
Etablert 17-08-1993
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å drive planreforedling, sortsrepresentasjon og prebasisavl for å sikre at norsk jord- og hagebruk i fremtiden får tilgang til klimatilpasset, variert og sykdomsfritt sortsmateriale. Selskapet skal dessuten etablere samarbeid med utenlandske foredlere om planteforedling, sortsrepresentasjon og markedsføring. Selskapet skal på denne måten arbeide for å skaffe et større marked for norske plantesorter og følgelig bedre muligheter for å øke inntjeningen.


Daglig leder: Kristin Børresen

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Bjørn Stabbetorp Nestleder
Hans Frode Kielland Asmyhr Styreleder
Ellen Margrethe Hovland Styreleder
Jon Arne Dieseth Styremedlem
Wenche Myhre Dale Styremedlem
Jostein Fjeld Styremedlem
Hildegunn Norheim StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 0,85 % 90 90 000 90 000 0
Felleskjøpet Agri BA 36,69 % 3 889 3 889 000 1 000 0
Landbruks- og matdepartementet 28,22 % 2 991 2 991 000 1 000 0
Bioforsk 5 % 530 530 000 1 000 0
Swalöf Weibull AB 15,09 % 1 600 1 600 000 1 000 0
Strand Unikorn AS 9,43 % 1 000 1 000 000 1 000 0
AL Gartnerhallen 4,72 % 500 500 000 1 000 0
Akjsebeholdning: 10 600 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 10 600 000


Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
72302
68400
63508
63734
56086
53087
Driftsresultat
268
4511
1116
5021
39
3964
Resultat etter skatt
820
4222
1846
4632
1605
5032
Balanseregnskap
Sum egenkapital
75210
74389
71829
70421
65789
64183
Sum egenkapital og gjeld
103798
103478
96338
96369
87353
77819
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
34
32
31
30
30
28
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
51473
49620
50738
48881
47124
43950
Driftsresultat
-799
2810
355
1604
2680
2291
Resultat etter skatt
1176
3717
2083
3090
3902
2901
Balanseregnskap
Sum egenkapital
61271
60095
58499
58005
57035
55253
Sum egenkapital og gjeld
76399
75699
71002
71706
71545
68516
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
30
27
27
31
28
28
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
39090
38639
-
-
-
Driftsresultat
439
119
0
0
0
Resultat etter skatt
4850
888
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
53942
50682
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
63557
57804
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
25
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015
Egenkapitalandel 72,5% 71,9% 74,6%
Egenkapitalrentabilitet 1,1% 5,7% 2,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år 3,1%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
27-03-2020 Generalforsamling Levert Levert
09-04-2019 Generalforsamling Levert Levert
12-04-2018 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
23-03-2018 Generalforsamling Levert Levert
04-04-2017 Generalforsamling Levert Levert
16-03-2016 Generalforsamling Levert Levert
25-03-2015 Generalforsamling Levert Levert
06-03-2014 Generalforsamling Levert Levert
24-04-2013 Generalforsamling Levert Levert
26-04-2012 Generalforsamling Levert Levert
29-04-2011 Generalforsamling Levert Levert
26-04-2010 Generalforsamling Levert Levert
08-05-2009 Generalforsamling Levert Levert
28-04-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert
19-04-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert