Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Gildeskål Forskningsstasjon AS

Forretningsadresse: Inndyr
8140 Inndyr
Tlf. 75 75 80 00
Fax 75 75 76 31
Hjemmeside http://www.gifas.no/
Epost post@gifas.no
Etablert 09-12-1988
Om selskapet:
Mål Selkapets formål er å etablere og drive anlegg for forsøk og forskning innen akvakultur. Gildeskål Forskningsstasjon AS er et selskap der det kan drives - forskning - utviklingsarbeid - kompetanseheving - omsetning i tilknytning til produksjon av laks, ørret og andre oppdrettsorganismer. Dessuten kan selskapet delta i lignende virksomhet i andre sammenhenger.


Daglig leder: Ronald Jørgensen

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Kjell Arild Lorentsen Styreleder
Steinar Olaisen Styremedlem
Bjørnar Storholm Styremedlem
Aino Kristin Lindal Olaisen Styremedlem
Morten Lorentsen Styremedlem
Gustav Kjellså StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Gigante Havbruk AS 59,47 % 6 594 6 594 000 0 0
Salten Aqua Invest AS 34 % 3 770 3 770 000 0 0
Nova Sea AS 2,07 % 230 230 000 0 0
Marine Harvest Norway AS 2,15 % 238 238 000 0 0
Nordland fylkeskommune 2,22 % 246 246 000 0 0
Øvrige aksjonærer 0,07 % 8 8 000 0 0
Akjsebeholdning: 11 088 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 11 088 000


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2009
2008
2007
2006
2005
Revisorberetning (PDF)
2009
2008
2007
2006
2005
Styrets årsberetning (PDF)
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
22-09-2010 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
14-06-2010 Generalforsamling Levert Levert
15-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
16-06-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert
19-06-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert