Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Gildeskål Forskningsstasjon AS

Forretningsadresse: Inndyr
8140 Inndyr
Tlf. 75 75 80 00
Fax 75 75 76 31
Hjemmeside http://www.gifas.no/
Epost post@gifas.no
Etablert 09-12-1988
Om selskapet:
Mål Selkapets formål er å etablere og drive anlegg for forsøk og forskning innen akvakultur. Gildeskål Forskningsstasjon AS er et selskap der det kan drives - forskning - utviklingsarbeid - kompetanseheving - omsetning i tilknytning til produksjon av laks, ørret og andre oppdrettsorganismer. Dessuten kan selskapet delta i lignende virksomhet i andre sammenhenger.


Daglig leder : Ronald Jørgensen
Styreleder : Kjell Arild Lorentsen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Gigante Havbruk AS 59,47 % 6 594 6 594 000 0 0
Salten Aqua Invest AS 34 % 3 770 3 770 000 0 0
Nova Sea AS 2,07 % 230 230 000 0 0
Marine Harvest Norway AS 2,15 % 238 238 000 0 0
Nordland fylkeskommune 2,22 % 246 246 000 0 0
Øvrige aksjonærer 0,07 % 8 8 000 0 0
Akjsebeholdning:11 088 Pålydende:1 000 Aksjekapital:11 088 000


Se leverte dokumenter