Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

NTNU Technology Transfer AS

Forretningsadresse: Sem Sælands vei 14
7491 TRONDHEIM
Postadresse: Sem Sælands vei 14
7491 TRONDHEIM
Tlf. 73 55 11 79
Fax 73 59 80 90
Hjemmeside http://www.tto.ntnu.no
Epost contact@tto.ntnu.no
Etablert 22-10-2003
Om selskapet:
Mål Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, sin intensjon med selskapet er å styrke primærfunksjonene forskning, undervisning og formidling ved økt kommersialisering av forskningsresultater i samarbeid med andre. Sikre, foredle, forvalte, markedsføre og selge bruks- og eiendomsrett til ideer og oppfinnelser utviklet ved NTNU, samt virksomhet som er beslektet med dette. Selskapet kan ha eierandeler i andre virksomheter, og selskapet kan selv etablere hel- eller deleide datterselskap. Selskapet skal drive sin virksomhet på en måte som gir maksimal avkastning for det norske samfunn, for oppfinnere, for oppfinnernes fagmiljø ved NTNU og for NTNU som institusjon.


Daglig leder: Stein Eggan

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Svein Terje Strandlie Nestleder
Rune Haglund Styreleder
Helle Moen Styremedlem
Christian Gutvik Styremedlem
Nina Scholdager Styremedlem
Ingrid Schølberg Styremedlem
Nils Kvernmo Styremedlem
Asta Kristine Håberg UspesifisertEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 85 % 6 100 000 6 100 000 7 000 000 893 340
Helse Midt-Norge RHF 15 % 1 076 471 1 076 471 10 9,18
Akjsebeholdning: 7 176 471 Pålydende: 1 Aksjekapital: 7 176 471


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
70795
63851
65341
65200
55503
50531
Driftsresultat
417
-486
1138
6727
3546
2386
Resultat etter skatt
566
2403
1273
7116
4014
3004
Balanseregnskap
Sum egenkapital
48770
48204
45801
44528
37412
33398
Sum egenkapital og gjeld
77797
72645
69235
68640
59342
51917
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
27
28
28
29
24
24
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
0
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
50291
36065
22723
24458
35927
30499
Driftsresultat
4799
3383
-501
-1129
2318
1433
Resultat etter skatt
5413
3587
-375
-925
1933
2040
Balanseregnskap
Sum egenkapital
30394
24981
10436
10811
11736
9802
Sum egenkapital og gjeld
50745
41103
15728
17679
20854
19401
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
22
17
17
17
19
16
Årlige statstilskudd
0
0
1556
1462
1400
1400
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
24668
16243
10855
-
-
-
Driftsresultat
408
-314
64
0
0
0
Resultat etter skatt
540
-279
80
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1762
1222
1073
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
12928
6268
6434
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
16
16
5
-
-
-
Årlige statstilskudd
1400
1400
-
-
-
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
Årlige statstilskudd


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 62,7% 66,4% 66,2% 64,9%
Egenkapitalrentabilitet 1,2% 5,0% 2,8% 16,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 6,2%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
24-04-2019 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
24-04-2019 Generalforsamling Levert Levert
16-04-2018 Generalforsamling Levert Levert
07-04-2017 Generalforsamling Levert Levert
30-03-2016 Generalforsamling Levert Levert
24-04-2015 Generalforsamling Levert Levert
05-05-2014 Generalforsamling Levert Levert
19-04-2013 Generalforsamling Levert Levert
13-04-2012 Generalforsamling Levert Levert
30-11-2011 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
07-10-2011 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
08-04-2011 Generalforsamling Levert Levert
13-04-2010 Generalforsamling Levert Levert
17-03-2009 Generalforsamling Levert Levert
10-11-2008 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
29-02-2008 Generalforsamling Levert Levert
24-05-2007 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
14-02-2007 Generalforsamling Levert Levert