Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

NTNU Technology Transfer AS

Forretningsadresse: Sem Sælands vei 14
7491 TRONDHEIM
Postadresse: Sem Sælands vei 14
7491 TRONDHEIM
Tlf. 73 55 11 79
Fax 73 59 80 90
Hjemmeside http://www.tto.ntnu.no
Epost contact@tto.ntnu.no
Etablert 22-10-2003
Om selskapet:
Mål Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, sin intensjon med selskapet er å styrke primærfunksjonene forskning, undervisning og formidling ved økt kommersialisering av forskningsresultater i samarbeid med andre. Sikre, foredle, forvalte, markedsføre og selge bruks- og eiendomsrett til ideer og oppfinnelser utviklet ved NTNU, samt virksomhet som er beslektet med dette. Selskapet kan ha eierandeler i andre virksomheter, og selskapet kan selv etablere hel- eller deleide datterselskap. Selskapet skal drive sin virksomhet på en måte som gir maksimal avkastning for det norske samfunn, for oppfinnere, for oppfinnernes fagmiljø ved NTNU og for NTNU som institusjon.


Daglig leder : Stein Eggan
Styreleder : Rune Haglund
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 85 % 6 100 000 6 100 000 7 000 000 893 340
Helse Midt-Norge RHF 15 % 1 076 471 1 076 471 10 9,18
Akjsebeholdning:7 176 471 Pålydende:1 Aksjekapital:7 176 471


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
68192
70795
63851
65341
65200
55503
Driftsresultat
-3606
417
-486
1138
6727
3546
Resultat etter skatt
3067
566
2403
1273
7116
4014
Balanseregnskap
Sum egenkapital
48837
48770
48204
45801
44528
37412
Sum egenkapital og gjeld
81454
77797
72645
69235
68640
59342
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
26
27
28
28
29
24
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
50531
50291
36065
22723
24458
35927
Driftsresultat
2386
4799
3383
-501
-1129
2318
Resultat etter skatt
3004
5413
3587
-375
-925
1933
Balanseregnskap
Sum egenkapital
33398
30394
24981
10436
10811
11736
Sum egenkapital og gjeld
51917
50745
41103
15728
17679
20854
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
24
22
17
17
17
19
Årlige statstilskudd
0
0
0
1556
1462
1400
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Resultatregnskap
Driftsinntekter
30499
24668
16243
10855
-
-
Driftsresultat
1433
408
-314
64
0
0
Resultat etter skatt
2040
540
-279
80
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
9802
1762
1222
1073
0
0
Sum egenkapital og gjeld
19401
12928
6268
6434
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
16
16
16
5
-
-
Årlige statstilskudd
1400
1400
1400
-
-
-
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
-
Driftsresultat
0
Resultat etter skatt
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
0
Sum egenkapital og gjeld
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
Årlige statstilskudd
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 60,0% 62,7% 66,4% 66,2%
Egenkapitalrentabilitet 6,3% 1,2% 5,0% 2,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 3,8%


Se leverte dokumenter