Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Unirand AS

Forretningsadresse: Problemveien 7, Administrasjonsbygget, Bilndern
0316 OSLO
Postadresse: Postboks 1071 Blindern
0316 OSLO
Tlf. 22 85 63 20
Fax 22 85 62 50
Hjemmeside http://www.unirand.no/
Epost erik.gulbrandsen@admin.uio.no
Etablert 04-11-2002
Om selskapet:
Beskrivelse Selskapets virksomhet består i å koordinere og tilrettelegge virksomhet som faller innenfor Universitetets formål, men som ikke hører inn under Universitetets kjernevirksomhet og derfor organiseres som eget rettssubjekt eller selvstendig prosjekt i Universitetets randsone. Selskapet kan ha eierposisjoner i selskaper i Universitetets randsone, det kan forvalte rettssubjekter og prosjekter i randsonen, samt yte tjenester til slike rettssubjekt og prosjekter


Daglig leder: Stein Helgesen

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Ragnhild Helene Hennum Styreleder
Kjetil Søren Sundet Styremedlem
Tove Kristin Karlsen StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 100 % 2 025 4 050 000 4 050 000 0
Akjsebeholdning: 2 025 Pålydende: 2 000 Aksjekapital: 4 050 000


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
900
985
1135
978
1026
807
Driftsresultat
-130
58
353
176
202
-36
Resultat etter skatt
-113
58
-376
149
189
14
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4145
4258
4200
4436
4287
4098
Sum egenkapital og gjeld
4528
4507
5492
5019
4906
4663
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
1
1
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
767
769
971
570
500
488
Driftsresultat
77
167
273
-54
27
78
Resultat etter skatt
92
149
216
9
30
68
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4085
3993
3843
3627
3618
3588
Sum egenkapital og gjeld
4676
4540
4370
4091
3846
3793
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
1
1
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
398
-10
875
-
-
-
Driftsresultat
-264
-448
-10
0
0
0
Resultat etter skatt
-18
-448
-8
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2520
2538
1275
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
2714
2764
1419
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
0
-
-
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 91,5% 94,5% 76,5% 88,4%
Egenkapitalrentabilitet -2,7% 1,4% -9,0% 3,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -1,7%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
06-05-2019 Generalforsamling Levert Levert
12-04-2019 Generalforsamling Levert Levert
19-11-2018 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
23-04-2018 Generalforsamling Levert Levert
18-04-2017 Generalforsamling Levert Levert
18-10-2016 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
14-04-2016 Generalforsamling Levert Levert
21-05-2015 Generalforsamling Levert Levert
08-04-2015 Generalforsamling Levert Levert
17-04-2014 Generalforsamling Levert Levert
21-03-2013 Generalforsamling Levert Levert
26-03-2012 Generalforsamling Levert Levert
22-03-2011 Generalforsamling Levert Levert
14-04-2010 Generalforsamling Levert Levert
17-09-2009 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
17-04-2009 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
20-03-2009 Generalforsamling Levert Levert
13-03-2008 Generalforsamling Levert Levert
20-03-2007 Generalforsamling Levert Levert
10-03-2006 Generalforsamling Levert Levert
22-12-2005 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
06-12-2005 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
10-03-2005 Generalforsamling Levert Levert
07-05-2004 Generalforsamling Levert Levert
02-02-2004 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
20-01-2004 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
22-10-2003 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
12-06-2003 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
02-05-2003 Generalforsamling Levert Levert