Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Unirand AS

Forretningsadresse: Problemveien 7, Administrasjonsbygget, Bilndern
0316 OSLO
Postadresse: Postboks 1071 Blindern
0316 OSLO
Tlf. 22 85 63 20
Fax 22 85 62 50
Hjemmeside http://www.unirand.no/
Epost erik.gulbrandsen@admin.uio.no
Etablert 04-11-2002
Om selskapet:
Beskrivelse Selskapets virksomhet består i å koordinere og tilrettelegge virksomhet som faller innenfor Universitetets formål, men som ikke hører inn under Universitetets kjernevirksomhet og derfor organiseres som eget rettssubjekt eller selvstendig prosjekt i Universitetets randsone. Selskapet kan ha eierposisjoner i selskaper i Universitetets randsone, det kan forvalte rettssubjekter og prosjekter i randsonen, samt yte tjenester til slike rettssubjekt og prosjekter


Daglig leder : Stein Helgesen
Styreleder : Ragnhild Helene Hennum
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 100 % 2 025 4 050 000 4 050 000 0
Akjsebeholdning:2 025 Pålydende:2 000 Aksjekapital:4 050 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
205
900
985
1135
978
1026
Driftsresultat
435
-130
58
353
176
202
Resultat etter skatt
412
-113
58
-376
149
189
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3733
4145
4258
4200
4436
4287
Sum egenkapital og gjeld
3862
4528
4507
5492
5019
4906
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
1
1
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
807
767
769
971
570
500
Driftsresultat
-36
77
167
273
-54
27
Resultat etter skatt
14
92
149
216
9
30
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4098
4085
3993
3843
3627
3618
Sum egenkapital og gjeld
4663
4676
4540
4370
4091
3846
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
1
1
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Resultatregnskap
Driftsinntekter
488
398
-10
875
-
-
Driftsresultat
78
-264
-448
-10
0
0
Resultat etter skatt
68
-18
-448
-8
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3588
2520
2538
1275
0
0
Sum egenkapital og gjeld
3793
2714
2764
1419
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
0
-
-
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
-
Driftsresultat
0
Resultat etter skatt
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
0
Sum egenkapital og gjeld
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 96,7% 91,5% 94,5% 76,5%
Egenkapitalrentabilitet 11,0% -2,7% 1,4% -9,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 0,2%


Se leverte dokumenter