Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Senter for økonomisk forskning AS

Forretningsadresse: c/o Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Dragvoll
7491 TRONDHEIM
Tlf. 73 59 50 00
Fax 73 59 53 10
Hjemmeside http://www.ntnu.no/
Etablert 11-09-2003
Om selskapet:
Mål Å drive anvendt økonomisk og næringslivsrettet forskning og utredning. Selskapets virksomhet er å tilby oppdragsgivere forskningsbasert kunnskap på området.


Daglig leder: Lars-Erik Borge

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Lars Stenerud Styreleder
Roger Lian Styremedlem
Marielle Christiansen Styremedlem
Janicke Løvaas Styremedlem
Svenn-Åge Dahl StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 51 % 1 020 102 000 510 000 408 000
Akjsebeholdning: 2 000 Pålydende: 100 Aksjekapital: 200 000


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
12146
13777
11905
7419
4821
7025
Driftsresultat
976
1673
704
2356
7
469
Resultat etter skatt
769
1312
541
1762
84
400
Balanseregnskap
Sum egenkapital
8650
7880
6568
6027
4265
4181
Sum egenkapital og gjeld
16986
14558
14765
12597
8634
8532
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
7
7
5
5
5
4
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
8810
8296
6886
6914
5226
5013
Driftsresultat
82
589
534
396
331
-192
Resultat etter skatt
164
518
482
355
327
-85
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3781
3617
3098
2616
2262
1935
Sum egenkapital og gjeld
8290
8415
7803
8154
6281
5173
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
6
7
9
6
5
5
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
7334
6345
5076
-
-
-
Driftsresultat
587
525
346
0
0
0
Resultat etter skatt
460
400
259
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2020
1560
1160
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
5578
7071
6242
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
5
-
-
-
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 50,9% 54,1% 44,5% 47,8%
Egenkapitalrentabilitet 8,9% 16,6% 8,2% 29,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 15,8%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
24-05-2019 Generalforsamling Levert Levert
24-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
19-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
22-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
03-06-2015 Generalforsamling Levert Levert
22-09-2014 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
04-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
05-06-2013 Generalforsamling Levert Levert
14-06-2012 Generalforsamling Levert Levert
09-05-2011 Generalforsamling Levert Levert
27-05-2010 Generalforsamling Levert Levert
02-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
28-05-2008 Generalforsamling Levert Levert
15-05-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert
12-05-2005 Generalforsamling Ikke levert Levert