Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Senter for økonomisk forskning AS

Forretningsadresse: c/o Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Dragvoll
7491 TRONDHEIM
Tlf. 73 59 50 00
Fax 73 59 53 10
Hjemmeside http://www.ntnu.no/
Etablert 11-09-2003
Om selskapet:
Mål Å drive anvendt økonomisk og næringslivsrettet forskning og utredning. Selskapets virksomhet er å tilby oppdragsgivere forskningsbasert kunnskap på området.


Daglig leder : Lars-Erik Borge
Styreleder : Lars Stenerud
(Mer om styre og ledelse)

[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
11566
12146
13777
11905
7419
4821
Driftsresultat
655
976
1673
704
2356
7
Resultat etter skatt
536
769
1312
541
1762
84
Balanseregnskap
Sum egenkapital
9186
8650
7880
6568
6027
4265
Sum egenkapital og gjeld
17137
16986
14558
14765
12597
8634
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
7
7
7
5
5
5
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
7025
8810
8296
6886
6914
5226
Driftsresultat
469
82
589
534
396
331
Resultat etter skatt
400
164
518
482
355
327
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4181
3781
3617
3098
2616
2262
Sum egenkapital og gjeld
8532
8290
8415
7803
8154
6281
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
4
6
7
9
6
5
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5013
7334
6345
5076
-
-
Driftsresultat
-192
587
525
346
0
0
Resultat etter skatt
-85
460
400
259
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1935
2020
1560
1160
0
0
Sum egenkapital og gjeld
5173
5578
7071
6242
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
5
5
-
-
-
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
-
Driftsresultat
0
Resultat etter skatt
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
0
Sum egenkapital og gjeld
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 53,6% 50,9% 54,1% 44,5%
Egenkapitalrentabilitet 5,8% 8,9% 16,6% 8,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 9,9%


Se leverte dokumenter