Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Senter for økonomisk forskning AS

Forretningsadresse: c/o Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Dragvoll
7491 TRONDHEIM
Tlf. 73 59 50 00
Fax 73 59 53 10
Hjemmeside http://www.ntnu.no/
Etablert 11-09-2003
Om selskapet:
Mål Å drive anvendt økonomisk og næringslivsrettet forskning og utredning. Selskapets virksomhet er å tilby oppdragsgivere forskningsbasert kunnskap på området.


Daglig leder : Lars-Erik Borge
Styreleder : Lars Stenerud
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 51 % 1 020 102 000 510 000 408 000
Akjsebeholdning:2 000 Pålydende:100 Aksjekapital:200 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
13777
11905
7419
4821
7025
8810
Driftsresultat
1673
704
2356
7
469
82
Resultat etter skatt
1312
541
1762
84
400
164
Balanseregnskap
Sum egenkapital
7880
6568
6027
4265
4181
3781
Sum egenkapital og gjeld
14558
14765
12597
8634
8532
8290
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
7
5
5
5
4
6
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
8296
6886
6914
5226
5013
7334
Driftsresultat
589
534
396
331
-192
587
Resultat etter skatt
518
482
355
327
-85
460
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3617
3098
2616
2262
1935
2020
Sum egenkapital og gjeld
8415
7803
8154
6281
5173
5578
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
7
9
6
5
5
5
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
6345
5076
-
-
-
Driftsresultat
525
346
0
0
0
Resultat etter skatt
400
259
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1560
1160
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
7071
6242
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 54,1% 44,5% 47,8% 49,4%
Egenkapitalrentabilitet 16,6% 8,2% 29,2% 2,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 14,0%


Se leverte dokumenter