Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

NTNU Samfunnsforskning AS

Forretningsadresse: Loholt Allè 85, Paviljong B
7491 TRONDHEIM
Tlf. 73 59 63 00
Fax 73 59 66 24
Hjemmeside http://www.samfunn.ntnu.no/
Epost kontakt@samfunn.ntnu.no
Etablert 13-11-2003
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er allmennyttig ved at det skal drive anvendt forskning og utvikling innenfor de samfunnsvitenskapelige fagområder i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, næringslivet og offentlig forvaltning. Selskapet skal også kunne inngå avtaler om prosjektsamarbeid og prosjektadministrasjon innen andre fagområder.


Daglig leder: Roger Lian

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Arvid Hallen Styreleder
Karoline Daugstad Styremedlem
Jostein Mårdalen Styremedlem
Christian Wendelborg Styremedlem
Kjerstin Spjøtvoll Styremedlem
Catharina Lindheim Styremedlem
Carl Jacob Midttun Styremedlem
Veronika Paulsen Varamedlem
Torgeir Kolstø Haavik VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 100 % 1 000 1 000 000 1 000 000 0
Akjsebeholdning: 1 000 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 1 000 000


Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
93031
91318
87327
90056
89643
89857
Driftsresultat
280
1764
1492
67
1073
7132
Resultat etter skatt
1029
2048
1838
635
6890
-
Balanseregnskap
Sum egenkapital
59348
58319
56271
54433
53798
46908
Sum egenkapital og gjeld
81388
86999
80555
87228
84916
79167
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
77
99
101
104
106
106
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
30771
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
93276
109052
115455
113640
116058
93061
Driftsresultat
272
228
-483
-939
239
3680
Resultat etter skatt
1423
1967
1707
-1604
2567
3962
Balanseregnskap
Sum egenkapital
41041
39618
37651
37049
38653
36087
Sum egenkapital og gjeld
82077
92746
103153
113051
113852
106366
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
129
135
148
155
131
116
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
2007
2006
2005
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
69490
53029
43951
26919
Driftsresultat
3948
-1181
789
221
Resultat etter skatt
8038
999
1859
1748
Balanseregnskap
Sum egenkapital
32125
11607
10608
8749
Sum egenkapital og gjeld
97392
75411
59744
45237
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
105
101
71
-
Årlige statstilskudd
0
0
0
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 72,9% 67,0% 69,9% 62,4% 63,4%
Egenkapitalrentabilitet 1,7% 3,5% 3,3% 1,2% 12,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 5 år 4,5%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
10-06-2020 Generalforsamling Levert Levert
27-02-2020 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
29-05-2019 Generalforsamling Levert Levert
29-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
23-05-2017 Generalforsamling Levert Levert
10-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
18-05-2015 Generalforsamling Levert Levert
12-05-2014 Generalforsamling Levert Levert
21-05-2013 Generalforsamling Levert Levert
26-03-2012 Generalforsamling Levert Levert
27-04-2011 Generalforsamling Levert Levert
04-05-2010 Generalforsamling Levert Levert
15-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
13-05-2008 Generalforsamling Levert Levert
23-04-2007 Generalforsamling Levert Levert
01-01-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert