Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

NTNU Samfunnsforskning AS

Forretningsadresse: Loholt Allè 85, Paviljong B
7491 TRONDHEIM
Tlf. 73 59 63 00
Fax 73 59 66 24
Hjemmeside http://www.samfunn.ntnu.no/
Epost kontakt@samfunn.ntnu.no
Etablert 13-11-2003
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er allmennyttig ved at det skal drive anvendt forskning og utvikling innenfor de samfunnsvitenskapelige fagområder i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, næringslivet og offentlig forvaltning. Selskapet skal også kunne inngå avtaler om prosjektsamarbeid og prosjektadministrasjon innen andre fagområder.


Daglig leder : Roger Lian
Styreleder : Arvid Hallen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 100 % 1 000 1 000 000 6 011 008 0
Akjsebeholdning:1 000 Pålydende:1 000 Aksjekapital:1 000 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
93031
91318
87327
90056
89643
89857
Driftsresultat
280
1764
1492
67
1073
7132
Resultat etter skatt
1029
2048
1838
635
6890
-
Balanseregnskap
Sum egenkapital
59348
58319
56271
54433
53798
46908
Sum egenkapital og gjeld
81388
86999
80555
87228
84916
79167
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
77
99
101
104
106
106
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
30771
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
93276
109052
115455
113640
116058
93061
Driftsresultat
272
228
-483
-939
239
3680
Resultat etter skatt
1423
1967
1707
-1604
2567
3962
Balanseregnskap
Sum egenkapital
41041
39618
37651
37049
38653
36087
Sum egenkapital og gjeld
82077
92746
103153
113051
113852
106366
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
129
135
148
155
131
116
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
2007
2006
2005
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
69490
53029
43951
26919
Driftsresultat
3948
-1181
789
221
Resultat etter skatt
8038
999
1859
1748
Balanseregnskap
Sum egenkapital
32125
11607
10608
8749
Sum egenkapital og gjeld
97392
75411
59744
45237
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
105
101
71
-
Årlige statstilskudd
0
0
0
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 72,9% 67,0% 69,9% 62,4%
Egenkapitalrentabilitet 1,7% 3,5% 3,3% 1,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 2,4%


Se leverte dokumenter