Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

NTNU Samfunnsforskning AS

Forretningsadresse: Loholt Allè 85, Paviljong B
7491 TRONDHEIM
Tlf. 73 59 63 00
Fax 73 59 66 24
Hjemmeside http://www.samfunn.ntnu.no/
Epost kontakt@samfunn.ntnu.no
Etablert 13-11-2003
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er allmennyttig ved at det skal drive anvendt forskning og utvikling innenfor de samfunnsvitenskapelige fagområder i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, næringslivet og offentlig forvaltning. Selskapet skal også kunne inngå avtaler om prosjektsamarbeid og prosjektadministrasjon innen andre fagområder.


Daglig leder : Roger Lian
Styreleder : Kari Melby
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 100 % 1 000 1 000 000 1 000 000 0
Akjsebeholdning:1 000 Pålydende:1 000 Aksjekapital:1 000 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
91318
87327
90056
89643
89857
93276
Driftsresultat
1764
1492
67
1073
7132
272
Resultat etter skatt
2048
1838
635
6890
-
1423
Balanseregnskap
Sum egenkapital
58319
56271
54433
53798
46908
41041
Sum egenkapital og gjeld
86999
80555
87228
84916
79167
82077
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
99
101
104
106
106
129
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
30771
0
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
109052
115455
113640
116058
93061
69490
Driftsresultat
228
-483
-939
239
3680
3948
Resultat etter skatt
1967
1707
-1604
2567
3962
8038
Balanseregnskap
Sum egenkapital
39618
37651
37049
38653
36087
32125
Sum egenkapital og gjeld
92746
103153
113051
113852
106366
97392
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
135
148
155
131
116
105
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
2006
2005
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
53029
43951
26919
Driftsresultat
-1181
789
221
Resultat etter skatt
999
1859
1748
Balanseregnskap
Sum egenkapital
11607
10608
8749
Sum egenkapital og gjeld
75411
59744
45237
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
101
71
-
Årlige statstilskudd
0
0
-


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 67,0% 69,9% 62,4% 63,4%
Egenkapitalrentabilitet 3,5% 3,3% 1,2% 12,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 5,2%


Se leverte dokumenter