Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

NTNU Samfunnsforskning AS

Forretningsadresse: Loholt Allè 85, Paviljong B
7491 TRONDHEIM
Tlf. 73 59 63 00
Fax 73 59 66 24
Hjemmeside http://www.samfunn.ntnu.no/
Epost kontakt@samfunn.ntnu.no
Etablert 13-11-2003
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er allmennyttig ved at det skal drive anvendt forskning og utvikling innenfor de samfunnsvitenskapelige fagområder i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, næringslivet og offentlig forvaltning. Selskapet skal også kunne inngå avtaler om prosjektsamarbeid og prosjektadministrasjon innen andre fagområder.


Daglig leder : Roger Lian
Styreleder : Kari Melby
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 100 % 1 000 1 000 000 1 000 000 0
Akjsebeholdning:1 000 Pålydende:1 000 Aksjekapital:1 000 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
87327
90056
89643
89857
93276
109052
Driftsresultat
1492
67
1073
7132
272
228
Resultat etter skatt
1838
635
6890
-
1423
1967
Balanseregnskap
Sum egenkapital
56271
54433
53798
46908
41041
39618
Sum egenkapital og gjeld
80555
87228
84916
79167
82077
92746
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
101
104
106
106
129
135
Årlige statstilskudd
-
-
-
30771
0
0
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
115455
113640
116058
93061
69490
53029
Driftsresultat
-483
-939
239
3680
3948
-1181
Resultat etter skatt
1707
-1604
2567
3962
8038
999
Balanseregnskap
Sum egenkapital
37651
37049
38653
36087
32125
11607
Sum egenkapital og gjeld
103153
113051
113852
106366
97392
75411
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
148
155
131
116
105
101
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
2005
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
43951
26919
Driftsresultat
789
221
Resultat etter skatt
1859
1748
Balanseregnskap
Sum egenkapital
10608
8749
Sum egenkapital og gjeld
59744
45237
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
71
-
Årlige statstilskudd
0
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 69,9% 62,4% 63,4% 59,3%
Egenkapitalrentabilitet 3,3% 1,2% 12,8% 0,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 4,3%


Se leverte dokumenter