Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Microtech Innovation AS

Forretningsadresse: Raveien 205
3184 BORRE
Tlf. 97663003
Fax
Hjemmeside http://www.microtech-innovation.no
Epost post@microtech-innovation.no
Etablert 31-08-2000


Daglig leder: Stein Ivar Hansen

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Roar Aasvang Styreleder
Sverre Horntvedt Styremedlem
Ole Andreas Scharer Styremedlem
Sjalg Mortvedt Styremedlem
Charlotte Løvstad StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Vestfold fylkeskommune 2,73 % 81 075 81 075 81 075 0
Horten kommune 2,73 % 81 075 81 075 81 075 0
SensorNor 2,32 % 68 969 68 969 68 969 0
Memscap as 1,01 % 29 999 29 999 29 999 0
Kongsberg Maritime AS 0,57 % 16 936 16 936 16 936 0
Norspace AS 0,57 % 16 827 16 827 16 827 0
EMG Norautron AS 0,12 % 3 494 3 494 3 494 0
Jotron Electronics AS 0,01 % 161 161 161 0
Skagerak Energi AS 2,73 % 81 075 81 075 81 075 0
OSI OPTOELECTRONICS AS 0,8 % 23 827 23 827 23 827 0
Andre 0,32 % 9 634 9 634 9 634 0
SIVA 35,43 % 1 053 333 1 053 333 0 0
Aggero AS 8,41 % 250 000 250 000 0 0
JP Gruppen AS 8,41 % 250 000 250 000 0 0
Oswo Invest AS 33,63 % 1 000 000 1 000 000 0 0
Akjsebeholdning: 2 973 233 Pålydende: 1 Aksjekapital: 2 973 233


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Revisorberetning (PDF)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Styrets årsberetning (PDF)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
12-03-2014 Generalforsamling Levert Levert
03-04-2013 Generalforsamling Levert Levert
19-06-2012 Generalforsamling Levert Levert
17-06-2011 Generalforsamling Levert Levert
22-06-2010 Generalforsamling Levert Levert
02-07-2009 Generalforsamling Levert Levert
19-08-2008 Generalforsamling Ikke levert Ikke levert
13-06-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert