Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Microtech Innovation AS

Forretningsadresse: Raveien 205
3184 BORRE
Tlf. 97663003
Fax
Hjemmeside http://www.microtech-innovation.no
Epost post@microtech-innovation.no
Etablert 31-08-2000


Daglig leder : Stein Ivar Hansen
Styreleder : Roar Aasvang
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Vestfold fylkeskommune 2,73 % 81 075 81 075 81 075 0
Horten kommune 2,73 % 81 075 81 075 81 075 0
SensorNor 2,32 % 68 969 68 969 68 969 0
Memscap as 1,01 % 29 999 29 999 29 999 0
Kongsberg Maritime AS 0,57 % 16 936 16 936 16 936 0
Norspace AS 0,57 % 16 827 16 827 16 827 0
EMG Norautron AS 0,12 % 3 494 3 494 3 494 0
Jotron Electronics AS 0,01 % 161 161 161 0
Skagerak Energi AS 2,73 % 81 075 81 075 81 075 0
OSI OPTOELECTRONICS AS 0,8 % 23 827 23 827 23 827 0
Andre 0,32 % 9 634 9 634 9 634 0
SIVA 35,43 % 1 053 333 1 053 333 0 0
Aggero AS 8,41 % 250 000 250 000 0 0
JP Gruppen AS 8,41 % 250 000 250 000 0 0
Oswo Invest AS 33,63 % 1 000 000 1 000 000 0 0
Akjsebeholdning:2 973 233 Pålydende:1 Aksjekapital:2 973 233


Se leverte dokumenter