Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Institutt for akvakulturforskning AS

Forretningsadresse: Arboretveien 2-4
1430 ÅS
Postadresse: Postboks 5010
1432 ÅS
Tlf. 64 94 95 00
Fax 64 94 95 02
Hjemmeside http://www.akvaforsk.no
Epost akvaforsk@akvaforsk.no
Etablert 16-10-1992
Avsluttet 31-12-2009


Daglig leder: Bjørn Skjævestad

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Arne Ruud Styreleder
Odd Jarle Skjelhaugen VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS 33,34 % 2 834 2 834 000 1 000 0
Landbruksdepartementet 5 % 425 425 000 1 000 0
Fiskeri- og kystdepartementet 5 % 425 425 000 1 000 0
Akjsebeholdning: 8 500 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 8 500 000


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2006
2005
Revisorberetning (PDF)
2006
2005
Styrets årsberetning (PDF)
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
08-06-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert