Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Stavanger Helseforskning AS

Forretningsadresse: Jan Johnsens gate 5
4011 STAVANGER
Postadresse: Postboks 8100
4068 STAVANGER
Tlf. 51 91 09 10
Fax 51 91 09 01
Hjemmeside http://www.stahf.no
Epost terje.vaaland@stahf.no
Etablert 10-11-2003


Daglig leder : Terje I. Våland
Styreleder : Troels Gyde Jacobsen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Stavanger 7 % 350 35 000 105 000 70 000
Akjsebeholdning:5 000 Pålydende:100 Aksjekapital:500 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5836
6513
9639
12274
8286
11360
Driftsresultat
-441
-888
-589
-1982
-1107
-1782
Resultat etter skatt
-185
-1168
-623
-1489
-94
-847
Balanseregnskap
Sum egenkapital
154
339
1507
2130
3619
3713
Sum egenkapital og gjeld
51128
46957
49407
58027
50318
49906
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
5
6
6
6
7
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
12255
10717
13701
10435
9368
10818
Driftsresultat
-1789
-160
-743
621
-796
89
Resultat etter skatt
-1067
404
123
2470
253
508
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4560
5626
5223
5100
2630
2377
Sum egenkapital og gjeld
51900
44114
46313
38200
30860
22516
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
15
15
14
6
8
12
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
9454
7466
-
-
-
Driftsresultat
336
-611
0
0
0
Resultat etter skatt
543
-444
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1868
1325
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
16966
19276
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016
Egenkapitalandel 0,3% 0,7%
Egenkapitalrentabilitet -120,1% -344,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år -232,3%


Se leverte dokumenter