Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Kompetansesenter Miljø og Helse AS

Forretningsadresse: Unionsgata 18
3732 Skien
Tlf.
Fax


Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Sørøst-Norge 33,33 % 1 000 50 000 50 000 0
Akjsebeholdning: 3 000 Pålydende: 50 Aksjekapital: 150 000