Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Samfunns- og næringslivsforskning AS

Forretningsadresse: Helleveien 30
5045 BERGEN
Tlf. 55 95 95 00
Fax
Hjemmeside http://www.snf.no
Epost snf@snf
Etablert 28-11-2001


Daglig leder : Svenn-Åge Dahl
Styreleder : Helge Torbjørnsen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges Handelshøyskole 85,11 % 8 000 160 000 800 000 640 000
Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning 14,89 % 1 400 28 000 0 0
Akjsebeholdning:9 400 Pålydende:20 Aksjekapital:188 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
65846
60550
56176
56269
63611
64661
Driftsresultat
3919
2425
3007
6972
11855
1945
Resultat etter skatt
6081
1506
3519
6676
11105
2401
Balanseregnskap
Sum egenkapital
48577
42497
40991
37472
30796
20692
Sum egenkapital og gjeld
76408
74145
63484
61232
58966
55630
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
36
33
31
31
25
24
Årlige statstilskudd
-
-
0
0
0
0
Statlige tilskudd
-
-
0
0
0
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
11200
9572
8039
7620
5224
7796
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
65216
65470
67576
59145
59067
60475
Driftsresultat
2754
3432
4008
2806
2895
1435
Resultat etter skatt
3089
3699
4244
2827
2885
1575
Balanseregnskap
Sum egenkapital
18290
15201
16302
12058
9230
6345
Sum egenkapital og gjeld
47669
45908
40715
39132
37004
32384
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
22
22
23
24
24
26
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
0
0
0
0
0
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
7918
6303
10086
3740
5659
-
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Resultatregnskap
Driftsinntekter
50556
58156
63286
65520
-
-
Driftsresultat
-5731
323
78
2169
0
0
Resultat etter skatt
-5767
-
-394
1970
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4770
8536
3923
4317
0
0
Sum egenkapital og gjeld
27406
34644
28824
34313
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
45
53
55
71
-
-
Årlige statstilskudd
0
0
0
-
-
-
Statlige tilskudd
-
-
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-
-
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
-
Driftsresultat
0
Resultat etter skatt
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
0
Sum egenkapital og gjeld
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
Årlige statstilskudd
-
Statlige tilskudd
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 63,6% 57,3% 64,6% 61,2%
Egenkapitalrentabilitet 12,5% 3,5% 8,6% 17,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 10,6%


Se leverte dokumenter