Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)
[PDF] [XLS]
Liste over selskap med eiere pr dagens dato
Dbh-kode Eier(e) Aksjean
ABM-media AS
1175 OsloMet – storbyuniversitetet 45,00 %
Agder Research Holding AS
1171 Universitetet i Agder 52,00 %
Aggrator Inkubator Ås AS
1173 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 16,67 %
Amicoat AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 0,10 %
ARD Innovation AS
1173 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 50,00 %
Atheno AS
0238 Høgskulen på Vestlandet 0,87 %
Bergen Vitensenter AS
0238 Høgskulen på Vestlandet 19,00 %
1120 Universitetet i Bergen 19,00 %
Blue Planet AS
1160 Universitetet i Stavanger 2,56 %
Blue Revolution Centre AS
1173 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 33,33 %
Campus Førde Verftet AS
0238 Høgskulen på Vestlandet 45,00 %
CIENS AS
1175 OsloMet – storbyuniversitetet 11,11 %
1110 Universitetet i Oslo 11,11 %
Digforsk AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 100,00 %
Drivhuset Østfold AS
0256 Høgskolen i Østfold 33,33 %
Future Materials AS
1171 Universitetet i Agder 20,00 %
Gigafib Holding AS
1176 Universitetet i Sørøst-Norge 2,52 %
Graminor AS
1173 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 0,85 %
GREENSTAT AS
0238 Høgskulen på Vestlandet 0,35 %
Havbruksstasjonen i Tromsø AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 50,00 %
Høgskolesenteret i Kristiansund AS
0232 Høgskolen i Molde 27,27 %
I4Helse AS
1171 Universitetet i Agder 100,00 %
Industriinkubatoren Proventia AS
1176 Universitetet i Sørøst-Norge 6,67 %
Instrumenttjenesten AS
1173 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 40,00 %
Inven2 AS
1110 Universitetet i Oslo 50,00 %
Kjeller Innovasjon AS
1175 OsloMet – storbyuniversitetet 0,15 %
Klosser Innovasjon AS
0264 Høgskolen i Innlandet 2,40 %
Kompetansesenter Miljø og Helse AS
1176 Universitetet i Sørøst-Norge 33,33 %
Kunnskapsparken Helgeland AS
1174 Nord universitet 0,72 %
KUPA AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 0,53 %
Leiv Eiriksson Nyskaping AS
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 2,67 %
Lytix Biopharma AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 0,12 %
MARINEHOLMEN RASLAB AS
1120 Universitetet i Bergen 23,53 %
Mechatronics Innovation Lab AS
1171 Universitetet i Agder 85,71 %
Møreforsking AS
0232 Høgskolen i Molde 17,59 %
0236 Høgskolen i Volda 1,59 %
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 19,16 %
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS
1173 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 15,00 %
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS
1120 Universitetet i Bergen 51,85 %
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 3,24 %
Nord innovasjon AS
1174 Nord universitet 100,00 %
Nordic Edge AS
1160 Universitetet i Stavanger 1,41 %
Nordlandsforskning AS
1174 Nord universitet 51,00 %
Norid AS
9230 UNIT - Direktoratet Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 100,00 %
Norinnova AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 33,39 %
Norkveite AS
1174 Nord universitet 58,37 %
Norsk medisinsk syklotronsenter AS
1110 Universitetet i Oslo 20,00 %
Norsus Norsk Institutt for Bærekraftsforskning AS
0256 Høgskolen i Østfold 8,33 %
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS
9955 Kunnskapsdepartementet 100,00 %
NTNU OCEAN TRAINING AS
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 100,00 %
NTNU Samfunnsforskning AS
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 100,00 %
NTNU Technology Transfer AS
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 85,00 %
Offshore Simulator Centre AS
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 29,00 %
Oi! Trøndersk mat og drikke AS
1174 Nord universitet 0,22 %
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 13,04 %
Oslotech AS
1175 OsloMet – storbyuniversitetet 1,10 %
1110 Universitetet i Oslo 33,44 %
Pharma Holdings AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 0,08 %
Pharmasum Therapeutics AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 0,09 %
Protomore Kunnskapspark AS
0232 Høgskolen i Molde 0,35 %
Ringerike Utvikling AS
1176 Universitetet i Sørøst-Norge 7,61 %
Samfunns- og næringslivsforskning AS
1240 Norges Handelshøyskole 85,11 %
Sem Gjestegård AS (Konkursbo)
1173 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 100,00 %
Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS
1175 OsloMet – storbyuniversitetet 49,00 %
Simula Research Laboratory AS
9955 Kunnskapsdepartementet 100,00 %
Simula UiB AS
1120 Universitetet i Bergen 49,00 %
SINPRO AS
1171 Universitetet i Agder 6,06 %
SINTEF Helgeland AS
1174 Nord universitet 10,99 %
SINTEF Narvik AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 33,36 %
Smart Innovation Norway AS
0256 Høgskolen i Østfold 0,40 %
Stavanger Helseforskning AS
1160 Universitetet i Stavanger 7,00 %
Stavanger Research Holding AS
1160 Universitetet i Stavanger 50,00 %
Studentkulturhuset i Bergen AS
1120 Universitetet i Bergen 33,33 %
Studiesenteret Midt-Troms AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 1,37 %
Teknologifestivalen i Nord Norge AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 6,25 %
THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS
1120 Universitetet i Bergen 11,11 %
Unifond AS
1120 Universitetet i Bergen 100,00 %
UNINETT AS
9230 UNIT - Direktoratet Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 100,00 %
Unirand AS
1110 Universitetet i Oslo 100,00 %
Universitetet i Bergen Eiendom AS
1120 Universitetet i Bergen 100,00 %
Universitetssenteret på Svalbard AS
9955 Kunnskapsdepartementet 100,00 %
Validé AS
1160 Universitetet i Stavanger 11,95 %
Vangslund AS
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 100,00 %
Vestlandets Innovasjonsselskap AS
0238 Høgskulen på Vestlandet 3,82 %
1240 Norges Handelshøyskole 1,23 %
1120 Universitetet i Bergen 33,43 %
Vindel AS
0232 Høgskolen i Molde 3,93 %
VisitOslo AS
1110 Universitetet i Oslo 0,52 %
Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS
0238 Høgskulen på Vestlandet 3,27 %
Vitensenteret Innlandet AS
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 3,00 %