Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Eierinstitusjoner 17-08-2019

[PDF] [XLS]
Antall eierposter Kost pris Eierp. >=50% Eierp. gruppe 1 Eierp. gruppe 2
Universiteter 71 302 614 489 23 0 25
Nord universitet 7 6 695 000 3 0 4
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 6 4 000 000 2 0 3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 12 67 123 500 6 0 5
OsloMet – storbyuniversitetet 8 3 290 558 1 0 2
Universitetet i Agder 5 19 060 250 3 0 0
Universitetet i Bergen 8 65 892 145 3 0 3
Universitetet i Oslo 6 30 197 588 2 0 3
Universitetet i Stavanger 5 59 618 179 1 0 3
Universitetet i Sørøst-Norge 3 1 859 520 0 0 0
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 11 44 877 749 2 0 2
Vitenskapelige høgskoler 2 1 299 755 1 0 0
Norges Handelshøyskole 2 1 299 755 1 0 0
Statlige høgskoler 17 3 634 369 1 0 4
Høgskolen i Innlandet 2 309 550 1 0 0
Høgskolen i Molde 5 357 000 0 0 2
Høgskolen i Volda 1 100 000 0 0 1
Høgskolen i Østfold 3 372 500 0 0 0
Høgskulen på Vestlandet 6 2 495 319 0 0 1
Andre 3 6 300 000 3 3 0
Kunnskapsdepartementet 3 6 300 000 3 3 0