Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Eierinstitusjoner 30-11-2020

[PDF] [XLS]
Antall eierposter Kost pris Eierp. >=50% Eierp. gruppe 1 Eierp. gruppe 2
Universiteter 70 293 099 989 20 0 21
Nord universitet 7 6 695 000 3 0 4
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 7 4 150 000 2 0 3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 9 57 526 500 4 0 3
OsloMet – storbyuniversitetet 6 3 165 558 0 0 2
Universitetet i Agder 5 19 060 250 3 0 0
Universitetet i Bergen 9 65 899 645 3 0 3
Universitetet i Oslo 6 30 197 588 2 0 3
Universitetet i Stavanger 5 59 618 179 1 0 2
Universitetet i Sørøst-Norge 4 1 909 520 0 0 0
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 12 44 877 749 2 0 1
Vitenskapelige høgskoler 2 1 058 840 1 0 0
Norges Handelshøyskole 2 1 058 840 1 0 0
Statlige høgskoler 15 3 425 364 0 0 1
Høgskolen i Innlandet 1 249 550 0 0 0
Høgskolen i Molde 4 308 000 0 0 0
Høgskolen i Volda 1 100 000 0 0 0
Høgskolen i Østfold 3 372 500 0 0 0
Høgskulen på Vestlandet 6 2 395 314 0 0 1
Andre 4 9 300 000 4 3 1
Kunnskapsdepartementet 3 6 300 000 3 3 0
UNIT - Direktoratet Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 1 3 000 000 1 0 1