Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Eierinstitusjoner 02-03-2021

[PDF] [XLS]
Antall eierposter Kost pris Eierp. >=50% Eierp. gruppe 1 Eierp. gruppe 2
Universiteter 68 304 539 778 20 0 19
Nord universitet 6 4 295 000 3 0 3
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 7 4 150 000 2 0 3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 9 66 149 106 4 0 2
OsloMet – storbyuniversitetet 5 1 361 958 0 0 2
Universitetet i Agder 5 19 060 250 3 0 0
Universitetet i Bergen 9 72 920 428 3 0 3
Universitetet i Oslo 6 30 197 588 2 0 3
Universitetet i Stavanger 5 59 618 179 1 0 2
Universitetet i Sørøst-Norge 4 1 909 520 0 0 0
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 12 44 877 749 2 0 1
Vitenskapelige høgskoler 2 1 558 595 1 0 0
Norges Handelshøyskole 2 1 558 595 1 0 0
Statlige høgskoler 15 4 527 068 0 0 1
Høgskolen i Innlandet 1 249 550 0 0 0
Høgskolen i Molde 4 607 000 0 0 0
Høgskolen i Volda 1 100 000 0 0 0
Høgskolen i Østfold 3 372 500 0 0 0
Høgskulen på Vestlandet 6 3 198 018 0 0 1
Andre 5 9 300 001 5 3 1
Kunnskapsdepartementet 3 6 300 000 3 3 0
UNIT - Direktoratet Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 2 3 000 001 2 0 1