Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Eierinstitusjoner 15-12-2018

[PDF] [XLS]
Antall eierposter Kost pris Eierp. >=50% Eierp. gruppe 1 Eierp. gruppe 2
Universiteter 66 290 654 969 23 0 27
Nord universitet 7 6 695 000 3 0 4
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 6 4 000 000 2 0 3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 13 67 323 500 6 0 6
OsloMet – storbyuniversitetet 8 6 290 558 1 0 3
Universitetet i Agder 4 18 060 250 2 0 0
Universitetet i Bergen 7 53 692 145 3 0 3
Universitetet i Oslo 6 30 197 588 2 0 3
Universitetet i Stavanger 4 59 518 179 1 0 3
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 11 44 877 749 3 0 2
Vitenskapelige høgskoler 2 1 299 755 1 0 0
Norges Handelshøyskole 2 1 299 755 1 0 0
Statlige høgskoler 22 5 763 889 1 0 4
Høgskolen i Innlandet 3 564 550 1 0 0
Høgskolen i Molde 5 357 000 0 0 2
Høgskolen i Sørøst-Norge 4 1 874 520 0 0 0
Høgskolen i Volda 1 100 000 0 0 1
Høgskolen i Østfold 3 372 500 0 0 0
Høgskulen på Vestlandet 6 2 495 319 0 0 1
Andre 4 9 300 000 4 4 0
Kunnskapsdepartementet 4 9 300 000 4 4 0