Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Uni Research AS

Forretningsadresse: Thormøhlens gate 55
5008 BERGEN
Postadresse: Postboks 7810
5020 BERGEN
Tlf. 55 58 49 75
Fax 55 58 49 71
Hjemmeside http://www.uni.no
Epost post@uni.no
Etablert 17-06-2003
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er allmennyttig ved at det skal drive forskning og annen virksomhet som hører naturlig sammen med dette, og som er av vesentlig interesse for Universitetet i Bergen, men som Universitetet ikke finner å ville organisere selv. Selskapet skal herunder fremme innovasjon og nyskapning i samarbeid med samfunn og næringsliv. Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser og andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål.


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Chr. Michelsen Research AS 9 800 9 800 000 9 800 000 35,0% har ingen