Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forretningsadresse:
7491 Trondheim
Tlf. 73 59 50 00
Fax 73 59 53 10
Hjemmeside http://www.ntnu.no/
Etablert 01-01-2002


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel
Leiv Eiriksson Nyskaping AS 40 000 9 680 40 000 2,7%
Møreforsking AS 2 163 1 081 500 2 948 000 19,2%
NTNU OCEAN TRAINING AS 100 100 000 115 000 100,0%
NTNU Samfunnsforskning AS 1 000 1 000 000 6 011 008 100,0%
NTNU Technology Transfer AS 6 100 000 6 100 000 7 000 000 85,0%
Offshore Simulator Centre AS 812 812 000 1 673 598 29,0%
Oi! Trøndersk mat og drikke AS 60 300 000 300 000 13,0%
Vangslund AS 398 3 980 000 48 058 500 100,0%
Vitensenteret Innlandet AS 3 3 000 3 000 3,0%