Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norut Northern Research Institute AS

Forretningsadresse: Forskningsparken i Tromsø
9291 TROMSØ
Postadresse: Postboks 6434 Forskningsparken
9294 TROMSØ
Tlf. 77 62 94 00
Fax 77 62 94 02
Epost post@norut.no
Etablert 27-02-1992
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er: - Å arbeide for fremme av forsknings- og utviklingsarbeid og for at kunnskaper ervervet gjennom slikt arbeid kommer til anvendelse i næringsliv og offentlig forvaltning. ved at selskapet: - etablerer datterselskaper som på oppdragsbasis skal føre forsknings- og utvilklingsarbeid, utredninger og rådgivende virksomhet for næringsliv, offentlige myndigheter, organisasjoner og andre, - deltar i andre selskap som kan bidra til at selskapets mål oppnås, - fremmer og videreutvikle et nært samarbeid med Universitetet i Tromsø og andre grunnforsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge, og ellers med andre forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt.


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Studiesenteret Midt-Troms AS 5 5 000 1 000 1,4% Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
TTO Nord AS 28 280 000 280 000 24,8% har ingen