Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning - hovedkontor

Forretningsadresse: Postboks 736 Sentrum
0105 Oslo
Tlf. 23355000
Fax 23355001
Hjemmeside http://www.ninaniku.no/
Avsluttet 31-12-2002


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
CIENS AS 15 15 000 15 000 11,1% Universitetet i Oslo