Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Universitetet i Agder

Forretningsadresse: Serviceboks 422
4604 Kristiansand
Tlf. 38 14 10 00
Fax 38 14 10 01
Hjemmeside http://www.uia.no/
Etablert 01-03-1994


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel
Agder Research Holding AS 520 156 000 4 537 750 52,0%
Future Materials AS 250 25 000 27 500 20,0%
I4Helse AS 1 000 1 000 000 1 000 000 100,0%
Mechatronics Innovation Lab AS 180 180 000 13 485 000 85,7%
SINPRO AS 10 10 000 10 000 6,1%