Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Høgskolen i Volda

Forretningsadresse: Postboks 500
6101 Volda
Tlf. 70 07 50 00
Fax 70 07 50 51
Hjemmeside http://www.hivolda.no/
Etablert 01-03-1994


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Møreforsking AS 180 90 000 100 000 1,6% Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)