Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Høgskolen i Molde

Forretningsadresse: Serviceboks 8
6405 Molde
Tlf. 71 21 40 00
Fax 71 21 41 00
Hjemmeside http://www.himolde.no/
Etablert 01-03-1994


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Høgskolesenteret i Kristiansund AS 30 30 000 33 000 27,3%
Protomore Kunnskapspark AS 50 50 000 50 000 0,4%
Vindel AS 500 50 000 125 000 3,9%
Møreforsking AS 1 985 992 500 399 000 17,6% Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)