Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Meteorologisk institutt

Forretningsadresse: Postboks 43 Blindern
0313 Oslo
Tlf. 22963000
Fax 22963050
Hjemmeside http://www.dnmi.no/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
CIENS AS 15 15 000 15 000 11,1% Universitetet i Oslo