Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Havforskningsinstituttet

Forretningsadresse: Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Tlf. 55238500
Fax 55238531
Hjemmeside http://www.imr.no/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Vestlandets Innovasjonsselskap AS 20 000 20 000 20 000 14,5% Universitetet i Bergen