Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Senter for klimaforskning

Forretningsadresse: Postboks 1129 Blindern
0318 Oslo
Tlf. 22858750
Fax 22858751
Hjemmeside http://www.cicero.uio.no/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
CIENS AS 15 15 000 15 000 11,1% Universitetet i Oslo