Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Veterinærinstituttet

Forretningsadresse: Postboks 8156 Dep.
0033 Oslo
Tlf. 22964500
Fax 22460034
Hjemmeside http://www.vetinst.no/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Instrumenttjenesten A/S 50 50 000 1 000 5,0% Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
ITAS Eierdrift AS 3 0 3 000 0,0% har ingen