Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norsk institutt for skog og landskap

Forretningsadresse: Høgskoleveien 12
1432 Ås
Tlf. 64949000
Fax 64942980
Hjemmeside http://www.nisk.no/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Instrumenttjenesten A/S 150 150 000 1 000 15,0% Norges miljø- og biovitenskapelige universitet