Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Nordland fylkeskommune

Forretningsadresse: Fylkeshuset
8048 Bodø
Tlf. 75 53 10 00
Fax
Hjemmeside http://www.nfk.no/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Gildeskål Forskningsstasjon AS 246 246 000 0 2,2% har ingen
Norinnova AS 752 752 000 0 4,5% Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet