Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Møre og Romsdal fylkeskommune

Forretningsadresse: Julsundvn. 9
6404 Molde
Tlf. 71 25 80 00
Fax 71 25 87 05
Hjemmeside http://www.mr-fylke.org/web/frame.nsf


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Høgskolesenteret i Kristiansund AS 20 20 000 22 000 18,2% Høgskolen i Molde
Møreforsking AS 360 180 000 200 000 36,0% Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)