Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Landbruksdepartementet

Forretningsadresse: Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo 1
Tlf.
Fax
Hjemmeside http://www.odin.dep.no/ld/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Institutt for akvakulturforskning AS 425 425 000 1 000 5,0% Norges veterinærhøgskole