Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Transportøkonomisk institutt

Forretningsadresse: Postboks 6110 Etterstad
0602 Oslo
Tlf. 22573800
Fax 22570290
Hjemmeside http://www.toi.no/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
CIENS AS 15 15 000 15 000 11,1% Universitetet i Oslo