Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norges Handelshøyskole

Forretningsadresse: Helleveien 30
5045 Bergen
Tlf. 55 95 90 00
Fax
Hjemmeside http://www.nhh.no/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Samfunns- og næringslivsforskning AS 8 000 160 000 800 000 85,1%
Vestlandets Innovasjonsselskap AS 4 189 4 189 758 595 1,2% Universitetet i Bergen