Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Universitetet i Oslo

Forretningsadresse: Postboks 1072 Blindern
0316 Oslo
Tlf. +47 22 85 50 50
Fax +47 22 85 44 42
Hjemmeside http://www.uio.no/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel
CIENS AS 15 15 000 15 000 11,1%
Inven2 AS 5 000 500 000 20 100 000 50,0%
Norsk medisinsk syklotronsenter AS 100 100 000 400 000 20,0%
Oslotech AS 1 826 1 826 000 5 622 588 33,4%
Unirand AS 2 025 4 050 000 4 050 000 100,0%
VisitOslo AS 1 10 000 10 000 0,5%