Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

OsloMet – storbyuniversitetet

Forretningsadresse:
0130 OSLO
Tlf. 67235000
Fax 22453063
Hjemmeside http://www.oslomet.no
Etablert 12-01-2018


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
ABM-media AS 180 180 000 180 000 45,0%
Kjeller Innovasjon AS 1 000 14 500 61 000 0,2%
Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS 980 980 000 980 000 49,0%
CIENS AS 15 15 000 15 000 11,1% Universitetet i Oslo
Oslotech AS 60 60 000 125 958 1,1% Universitetet i Oslo