Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norwegian Research Centre AS

Forretningsadresse: Nygårdsgaten 112
5008 Bergen
Postadresse: Postboks 22 Nygårdstangen
5838 Bergen
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Mechatronics Innovation Lab AS 30 30 000 615 000 14,3% Universitetet i Agder