Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

J.B. Ugland Venture AS

Forretningsadresse: Terje Løvås vei 1
4879 Grimstad
Postadresse: 501
4898 Grimstad
Tlf. 90938048
Fax
Hjemmeside http://jbu.no/no
Epost es@jbu.no


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Agder Research Holding AS 95 28 500 1 227 685 9,5% Universitetet i Agder