Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Stavanger Research Holding AS

Forretningsadresse: Professor Olav Hanssens vei 15
4021 Stavanger
Postadresse: Postboks 8046 Forus
4068 Stavanger
Tlf.
Fax
Etablert 01-11-2017
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er å eie og forvalte eierandeler i Forskningsselskap Sørvest AS, gjennom å fremme nasjonal og internasjonal oppdragsforskning med lokal forankring og tilstedeværelse i Stavanger-regionen og i samarbeid med Universitetet i Stavanger.


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS 340 680 000 0 31,5% Universitetet i Bergen