Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Sparebanken SØR

Forretningsadresse: Rådhusg 7/9
4611 Kristiansand S
Postadresse: 200
4662 Kristiansand S
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Agder Research Holding AS 12 3 600 155 076 1,2% Universitetet i Agder