Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Elkem AS

Forretningsadresse: Drammensveien 169
0277 Oslo
Postadresse: 334 Skøyen
0213 Oslo
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Agder Research Holding AS 18 5 400 232 614 1,8% Universitetet i Agder