Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

MH Wirth As

Forretningsadresse: Butangen 20
4639 Kristiansand S
Postadresse: 413 Lundsiden
4604 Kristiansand S
Tlf. 38 05 70 00
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Agder Research Holding AS 26 7 800 335 998 2,6% Universitetet i Agder